Thứ ba, 23/2/2021, 9:0
Lượt đọc: 62

Thông điệp 5K

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Bình Tân tuyên tuyền 5K trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

TUYÊN TRUYỀN 5K TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

 

Tác giả: võ ngọc quan

Viết bình luận

88