Thầy và trò Trung tâm GDNN - GDTX Quận Bình Tân quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt
Thứ tư, 13/6/2018, 0:0
Lượt đọc: 235

Hội thi " Thợ giỏi ngành điện kỹ thuật năm 2018"

Liên đoàn Lao động - Quận đoàn - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Bình Tân

Sáng ngày 10 tháng 6 năm 2018, Liên đoàn Lao động, Quận đoàn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Bình Tân phối hợp tổ chức Hội thi “Thợ giỏi ngành điện kỹ thuật” cấp quận năm 2018. Đến dự có Bà Nguyễn Thị Thanh Dân – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, Bà Trần Thị Huyền – Phó Bí thư Quận đoàn, Bà Võ Ngọc Tuyết Nga – Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận, cùng đại diện thí sinh là công nhân các công ty trên địa bàn quận tham gia Hội thi.

Thực hiện Chương trình số 21-CTr/QU ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Quận ủy Bình Tân về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2008 – 2020. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận phối hợp Liên đoàn Lao động tổ chức đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho công nhân tại công ty TNHH Pouyuen – Việt Nam với 60 công nhân. Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Liên đoàn Lao động quận về tổ chức hoạt động “tháng công nhân” lần thứ 10 năm 2018; Liên đoàn Lao động, Quận đoàn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Bình Tân phối hợp tổ chức hội thi thợ giỏi ngành điện cho 31 công nhân đại diện các công ty trên địa bàn quận. Qua đó, đẩy mạnh phong trào “Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi” trong công nhân lao động, góp phần nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

          

 

 Bà Nguyễn Thị Thanh Dân – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận và các thí sinh chụp hình lưu niệm trước thời gian diễn ra Hội thi.