Thứ tư, 24/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 7703

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Bình Tân

             Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Bình Tân là đơn vị  đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo  công lập trực thuộc UBND quận Bình Tân, được thành lập theo Quyết định 2826/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND Thành phố.Trung tâm có  chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề, giáo dục thường xuyên.

 

Tin cùng chuyên mục

88